ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Υλικό που χρησιμοποιείται για την κόλληση των τούβλων σε τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό κόλλησης σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, την άμμο λίθου με μεγάλη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα.
- Χαρακτηρίζεται από καλή εργασιμότητα.
- Εφαρμόζεται και επεξεργάζεται καλά. 
- Δημιουργεί μια πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα. 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την κόλληση των τούβλων και των τσιμεντόλιθων στους τοίχους σε όλα τα είδη των υποστρωμάτων. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η θερμοκρασία του υποστρώματος και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι από +50C έως +350C.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 200-250kg/m3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κονίαμα τοιχοποιίας σε σάκους  25 kg και σε silos