ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
Βασικό συμπληρωτικό υλικό για τοίχους με τούβλα ή τσιμεντόλιθους, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη,  την άμμο λίθου με επιλεγμένη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα.
- Χαρακτηρίζεται από καλή εργασιμότητα.
- Υψηλή μηχανική αντοχή.
- Μη κάθετη ολίσθηση. 
- Ιδιότητα πρόσφυσης σε τοίχους και ταβάνια.
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται ως βασικό κονίαμα για το σοβάτισμα κάθε είδους υποστρώματος όπως: των τοίχων με τούβλα, με τσιμεντόλιθους κλπ. 
Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η θερμοκρασία του υποστρώματος και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι από +50C έως +350C.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:  15 kg/m2 ανά cm πάχος
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  Συμπληρωτικό κονίαμα σε σάκους και sillos
                    Συμπληρωτικό κονίαμα σε σάκους 25 kg και σε sillos rifuxho